۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

 

به استحضار می رساند کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در راستای آموزش اعضاء هیات علمی اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی به شرح جدول ذیل نموده است. خواهشمند است چهت ثبت نام و شرکت در وبینارهای فوق از طریق لینک https://b2n.ir/066578 ثبت نام نموده و در وبینارهای آموزشی شرکت نمایید.

 

ردیف

عنوان وبینار

گروه هدف

تاریخ برگزاری

ساعت

لینک وبینار

1

آشنایی با نحوه ایجاد پروفایلهای علم سنجی( ResearchID, ORCiD, Publons و ....)

اعضاءهیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

99/5/21

9-12

oc.kmu.ac.ir/vukmu2

2

جستجوی پیشرفته در Web of Science

اعضاءهیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

99/5/26

9-11

oc.kmu.ac.ir/vukmu2

3

جستجوی پیشرفته در Scopus

اعضاءهیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

99/6/4

9-11

oc.kmu.ac.ir/vukmu2

4

آشنایی با سامانه های نوپا

اعضاءهیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

99/6/11

9-11

oc.kmu.ac.ir/vukmu2

 

 

 

                                                                                                                                کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه